FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७७।०७८

७७/७८ 08/09/2020 - 09:00 PDF icon वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७७ Final.pdf

आ.व. २०७७/०७८ को बजेट बक्तव्य

७७/७८ 06/24/2020 - 22:46 PDF icon वार्षिक बजेट वक्तव्य २०७७ ammended.pdf

रातो किताब २०७७-०७८

७७/७८ 06/24/2020 - 22:36 PDF icon रातो किताब २०७७-०७८.pdf

आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/23/2020 - 21:16 File नीति तथा कार्यक्रम 2077.docx, PDF icon नीति तथा कार्यक्रम 2077.pdf

आगामी आ.व. २०७७।०७८ को वडागत बजेट तर्जुमाका लागि सिलिङ तथा मार्गदर्शन पठाइएको बारे ।

७६/७७ 05/01/2020 - 14:29 PDF icon योजना तर्जुमा पत्र 077-78.pdf, PDF icon आगामी आव ७७-७८ का लागि वडागत सिलिङ.pdf

वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम (आ.व. २०७६।०७७)

७६/७७ 07/01/2019 - 23:14 File वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७६ Final.docx, PDF icon वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७६ Final.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को बजेट वक्तव्य

७६/७७ 06/25/2019 - 22:27 PDF icon वार्षिक बजेट वक्तव्य २०७६.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/25/2019 - 22:26 PDF icon अनुसूची ९ नीति तथा कार्यक्रम सभा.pdf

वार्षिक बजेट वक्तव्य

७५/७६ 07/06/2018 - 00:05 PDF icon बजेट वक्तव्य २०७५.pdf

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७५

७५/७६ 07/06/2018 - 00:04 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७५।०७६.pdf

Pages