FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेट तथा कार्यक्रम २०७५/७६

७५/७६ 11/17/2021 - 13:35 PDF icon वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७५.pdf

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७८।०७९

७८-७९ 06/29/2021 - 01:21 PDF icon वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७८ Final submit for members(1).pdf, PDF icon budget 2078.pdf

बजेट वक्तव्य २०७८-०७९

७८-७९ 06/25/2021 - 01:19 PDF icon वार्षिक बजेट वक्तव्य २०७८ 3-10.pdf

रातो किताब २०७८-०७९

७८-७९ 06/24/2021 - 22:14 PDF icon रातो किताब २०७८-०७९.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७८-७९ 06/23/2021 - 17:43 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८-3-9.pdf

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७७।०७८

७७/७८ 08/09/2020 - 09:00 PDF icon वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७७ Final.pdf

आ.व. २०७७/०७८ को बजेट बक्तव्य

७७/७८ 06/24/2020 - 22:46 PDF icon वार्षिक बजेट वक्तव्य २०७७ ammended.pdf

रातो किताब २०७७-०७८

७७/७८ 06/24/2020 - 22:36 PDF icon रातो किताब २०७७-०७८.pdf

आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/23/2020 - 21:16 File नीति तथा कार्यक्रम 2077.docx, PDF icon नीति तथा कार्यक्रम 2077.pdf

आगामी आ.व. २०७७।०७८ को वडागत बजेट तर्जुमाका लागि सिलिङ तथा मार्गदर्शन पठाइएको बारे ।

७६/७७ 05/01/2020 - 14:29 PDF icon योजना तर्जुमा पत्र 077-78.pdf, PDF icon आगामी आव ७७-७८ का लागि वडागत सिलिङ.pdf

Pages