FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा

भूमे गाउँपालिकाको गाउँपालिका स्तरीय शिक्षा समितिको यही मिति २०७४।११।०८ गते बसेको बैठकले भूमे गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुमा कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा यही मिति २०७४।१२।०२ देखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकाले सम्बन्धित विद्यालयहरुले गाउँपालिका शिक्षा शाखा कार्यालयमा सम्पर्क राखी आवश्यक कागजात तथा फारामहरु लिई समयमै गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ । 

 

सदस्य सचिव

आर्थिक वर्ष: