FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

अग्रीम आयकर कट्टी तथा मूअ कर भुक्तानी सम्बन्धमा

श्री आन्तरिक राजस्व कार्यालय

सम्बन्धित सबै । 

प्रस्तुत विषयमा आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा यस कार्यालय र विभिन्न उपभोक्ता समितिहरु मार्फत निम्न फर्महरुबाट कारोबार हुँदा निम्नानुसार अग्रीम आय कर कट्टी र मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी दिइएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ । 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: