FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ग्रामीण सडक मर्मतका लागि कोटेशन आव्हान गरिएको सूचना

७८-७९ 09/22/2021 - 16:35 PDF icon ग्रामीण सडक मर्मतका लागि कोटेशन आव्हान 6-6.pdf

बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 06/30/2021 - 14:05 PDF icon बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।.pdf

नमूना विद्यालय निर्माण गर्न साँस्कृतिक सामाग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 06/09/2021 - 17:49 PDF icon नमूना विद्यालय निर्माण गर्न साँस्कृतिक सामाग्री खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf

सुन्तला जातको विरुवा खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 06/09/2021 - 08:12

सुन्तलाजात फलफूल विरुवाहरु खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना !

७७/७८ 06/08/2021 - 18:06 PDF icon फलफुल विरुवा सिलबन्धी दरभाउ आव्हान गरिएको सूचना.pdf

कृषि एम्बुलेन्स आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको दोस्रो सूचना

७७/७८ 06/01/2021 - 08:30 PDF icon BRM-G--1-2077-78 पुनः.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 05/13/2021 - 18:49 PDF icon IMG_20210513_0001.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 04/15/2021 - 12:47 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान गरिएको सूचना ।.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्व गरिएको सूचना ।

७७/७८ 04/09/2021 - 17:16 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्व गरिएको सूचना ।.pdf

e-bid Notic

७७/७८ 03/30/2021 - 12:40 PDF icon e-bid Notice.pdf

Pages