FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 04/15/2021 - 12:47 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान गरिएको सूचना ।.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्व गरिएको सूचना ।

७७/७८ 04/09/2021 - 17:16 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्व गरिएको सूचना ।.pdf

e-bid Notic

७७/७८ 03/30/2021 - 12:40 PDF icon e-bid Notice.pdf

भंगेरी -डाडागाउँ -सिमचौर सडक निर्माण कोटेशन आवहान गरिएको सूचना।

७७/७८ 03/10/2021 - 20:39 PDF icon भंगेरी -डाडागाउँ -सिमचौर सडक निर्माण कोटेशन आवहान गरिएको सूचना।.pdf

e-bid Notice

७७/७८ 03/06/2021 - 09:50

बाोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

७७/७८ 03/06/2021 - 09:47

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना।

७७/७८ 03/03/2021 - 11:43 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना।.pdf

कोटेशन आवह्वन गरिएको सूचना ।

७७/७८ 03/01/2021 - 16:52 PDF icon भंगेरी डाँडागाउँ- सिमचोर सडक निर्मण कोटेशन आवह्वन गरिएको सूचना ।.pdf

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 02/12/2021 - 08:29 PDF icon ढुङ्गा गिट्टी बालुवा सूचना final1.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (ठेक्का नं. BRMO/NCB/W-04/2077-78 र BRMO/NCB/W-05/2077-78)

७७/७८ 02/11/2021 - 11:20

Pages