FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वत : प्रकाशन भूमे गाउँपालिका माघ-चैत्र २०८०/०८१ ८०/८१ 05/27/2024 - 16:42 PDF icon स्वतः प्रकाशन गाउँपालिका कार्तिक-माघ- चैत्र २०८०।८१.pdf
NWASH प्रतिवेदन ८०/८१ 05/02/2024 - 15:16 File प्रतिवेदन खानेपानी .docx
राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७९ ७९/८० 12/07/2023 - 14:26 Microsoft Office document icon राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७९.doc
भूमे गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन (२०७९ माघ-चैत्र) ७९/८० 04/28/2023 - 18:12 PDF icon स्वतः प्रकाशन गाउँपालिका माघ -चैत्र.pdf, File स्वतः प्रकाशन गाउँपालिका माघ -चैत्र.docx
आवधिक योजना २०७८/०८३ ७९/८० 04/16/2023 - 10:28 PDF icon Bhume Gaupalika book Layout .pdf, PDF icon Bhume book cover.pdf
साप्ताहिक पत्रिका वर्ष ४ अङ्क १३ २०७९ चंत्र ०८ गते बुधबार ७९/८० 02/12/2023 - 17:04 PDF icon 13 भूमे साप्ताहिक २०७९-१२-०८ Final.pdf
पशु सेवा शाखाको वार्षिक प्रोफाईल २०७८ भूमे गाउँपालिका ७९/८० 11/24/2022 - 15:42 PDF icon पशु सेवा शाखाको प्रोफाईल २०७८ (1).pdf
भूमे गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन (२०७९ बैशाख-असार) ७९/८० 08/22/2022 - 20:49 PDF icon स्वतः प्रकाशन गाउँपालिका बैशाख- असार.pdf
२०७८/०७९–२०८२/०८३ आवधिक योजना भूमे गाउँपालिका ७८-७९ 07/26/2021 - 13:19 PDF icon आवधिक विकास योजना भूमे गाउँपालिका रुकुम.pdf
स्थानीय राजस्व राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, २०७७ ७७/७८ 12/30/2020 - 18:10 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७७.pdf
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) योजना २०७७ ७७/७८ 12/06/2020 - 11:51 PDF icon भूमे गाउँपालिका वास योजना -२०७७ Final(1).pdf

Pages