FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

गाउँ सभाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चौधौ गाउँ सभा अधिवेशन अन्तर्गतको दोस्रो बैठक २०८१।०१।१३

८०/८१ 04/25/2024 - 17:19 PDF icon IMG_20240425_0008.pdf

चौधौ गाउँ सभा अधिवेशन (हिउँदे अधिवेशन ) मिति २०८०।०९।२८

८०/८१ 02/06/2024 - 22:07 PDF icon Document 27.pdf

बाह्रो सभा अन्तर्गत दोस्रो बैठक २०७९/०३/१०

७९/८० 07/08/2023 - 23:56 PDF icon 3 shabha.pdf

विशेष गाउँसभा अधिवेशन २०७९/०५/३१ का निर्णय हरु

७८-७९ 07/08/2023 - 23:53 PDF icon shabha 12u.pdf

तेह्रो गाउँसभा को पहिलो बैठक निर्णय तथा कार्यसूचिहरु

७९/८० 07/08/2023 - 23:50 PDF icon 13 u shabaha.pdf

२०८०-०३-२२भुमे गाउँपालिका गाउँसभा पहिलो बैठक

७९/८० 07/08/2023 - 23:47 PDF icon 13 u ko terso sabha.pdf

२०७९/०३/३० गाउँपालिका बाह्रौ सभाको दोस्रो बैठक का निर्णय उपस्थिति विवरण२०७९/०३/३०

७९/८० 07/08/2023 - 23:39 PDF icon shabha 1.pdf

भूमे गाउँपालिका बाह्रौ सभाको दोस्रो बैठक का निर्णय उपस्थिति विवरण

७९/८० 07/08/2023 - 23:27 PDF icon 3 shabha.pdf, PDF icon sabha 2.pdf

बाह्रौं गाउँ सभा अन्तर्गत चौथो बैठक का प्रस्ताना निर्णय र सूचिहरु २०७९।०३।१९

७९/८० 07/08/2023 - 23:23 PDF icon shabha 4 (2).pdf

Executive Meeting Decision [1-79/80 /2079-04-31]

७९/८० 08/16/2022 - 20:04 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय 1-7980 मिति २०७९।०४।३१.pdf, File गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७९।०४।३१ - Final.docx

Pages