FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँसभामा बजेट पेश भएको विवरण सम्बन्धमा

७७/७८ 06/24/2021 - 21:46 PDF icon सभामा बजेट पेश पत्र.pdf

स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको मिति २०७८ बैशाख ५ मा बसेको बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/30/2021 - 16:57 PDF icon स्रोत अनुमान समिति २०७८।०१।०५.pdf

2078-01-16 गते को परिक्षा सम्बन्धी निर्णय

७७/७८ 04/29/2021 - 20:17 PDF icon 2078-01-16 गते को परिक्षा सम्बन्धी निर्णय.pdf

मिति २०७८।०१।५ गतेको शिक्षा समिति बैठकको निर्णय

७७/७८ 04/18/2021 - 15:02 PDF icon निर्णय.pdf

२०७७ चैत्र ३१ गतेको सम्पन्न नियमित स्टाप मिटिङका निर्णय ।

७७/७८ 04/13/2021 - 17:05 PDF icon २०७७ चैत्र ३१ गतेको नियमित स्टाप मिटिङका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७७।०४।०५ को गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७७/७८ 08/23/2020 - 21:55 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७७।०४।०५.pdf

मिति २०७७।०५।०६ को गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७७/७८ 08/23/2020 - 20:03 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७७।०५।०६.pdf

मिति २०७७ भाद्र ४ गते सम्पन्न नियमित स्टाफ मिटिङको निर्णय

७७/७८ 08/20/2020 - 17:16 PDF icon नियमित स्टाफ मिटिङ २०७७।०५।०४.pdf

नोभल कोरोना भाइरस पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि भूमे गाउँपालिकास्तरीय समन्वय समितिको मिति २०७७।०२।१७ को बैठकको प्रस्ताव र निर्णय

७६/७७ 05/30/2020 - 21:35 PDF icon ५ कोरोना नियन्त्रण गाउँपालिकास्तरीय सन्वय समिति.pdf

मिति २०७६।०४।१३ को कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 07/29/2019 - 22:33 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७६।०४।१३.pdf

Pages