FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मासिक स्टाफ मिटिङ सम्बन्धमा ।

७८-७९ 03/14/2022 - 19:27 PDF icon Document 19.pdf

अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

७८-७९ 12/18/2021 - 19:36 PDF icon नतिजा प्रकाशन एवम सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।.pdf

२०७८-०९-०१ को कार्यपालिकाको निर्णय

७८-७९ 12/16/2021 - 19:19 PDF icon 2078-09-01 बैठक निर्णय.pdf

गाउँसभामा बजेट पेश भएको विवरण सम्बन्धमा

७७/७८ 06/24/2021 - 21:46 PDF icon सभामा बजेट पेश पत्र.pdf

स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको मिति २०७८ बैशाख ५ मा बसेको बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/30/2021 - 16:57 PDF icon स्रोत अनुमान समिति २०७८।०१।०५.pdf

2078-01-16 गते को परिक्षा सम्बन्धी निर्णय

७७/७८ 04/29/2021 - 20:17 PDF icon 2078-01-16 गते को परिक्षा सम्बन्धी निर्णय.pdf

मिति २०७८।०१।५ गतेको शिक्षा समिति बैठकको निर्णय

७७/७८ 04/18/2021 - 15:02 PDF icon निर्णय.pdf

२०७७ चैत्र ३१ गतेको सम्पन्न नियमित स्टाप मिटिङका निर्णय ।

७७/७८ 04/13/2021 - 17:05 PDF icon २०७७ चैत्र ३१ गतेको नियमित स्टाप मिटिङका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७७।०४।०५ को गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७७/७८ 08/23/2020 - 21:55 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७७।०४।०५.pdf

मिति २०७७।०५।०६ को गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७७/७८ 08/23/2020 - 20:03 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७७।०५।०६.pdf

Pages