FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
Chandra S. Shrestha चन्द्रसिंह श्रेष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय css.com.np@gmail.com 9801332333
उपेन्द्र यादव ज.स्वा.नि. सामाजिक तथा आर्थिक विकास (स्वास्थ्य शाखा) uyadav501@gmail.com 9809889765 9847981037
प्रेम प्रसाद भट्टराई सूचना अधिकारी / अधिकृत छैटौं (प्रशासन) प्रशासन prembhattrai610 @gmail.com 9817519687
गणेश ओली लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन इकाई ganesholi2008@gmail.com 9809798884
जनक ‍ओली सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा अभिलेख केन्द्र janakoli19@gmail.com ९८४४९७२०६६ , ९८०९७५४६६७
कौशल कुमार तिवारी शिक्षा अधिकृत (छैटौ) शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा kaushalkumartiwari7@gmail.com 9815503242
स्वतन्त्र राज चौधरी कृषि प्रसार अधिकृत कृषि सेवा केन्द्र swatantra.phase@gmail.com 9822823826
सुदिप खत्री स्वास्थ्य प्रणाली सवलिकरण अधिकृत स्वास्थ्य शाखा / नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम sudip@nhssp.org.np 9804185197
बसन्ती सुवेदी रोजगार संयोजक(शाखा अधिकृत) रोजगार सेवा केन्द्र subedinisa12@gmai.com 9804556448
विजय बाँठामगर सहायक पाचौ लेखा आर्थिक प्रशासन इकाई bmbijaya2056@gmail.com 9818124988
सन्तोष घर्ती मगर सव इन्जिनियर भौतिक तथा पूर्वाधार शाखा santoshgm047@gmail.com ९८१३८५७८०४
सुन्दर प्रसाद उपाध्याय आ.ले.प. आर्थिक प्रशासन इकाई sundarprasadupadhayaya@gmail.com 9822471047
संजिव खड्का हे.अ. सामाजिक तथा आर्थिक विकास (स्वास्थ्य शाखा) sanjibkhadka2050@gmail.com 9812827249
विर बहादुर के.सी कम्प्युटर अपरेटर सूचना तथा अभिलेख केन्द्र birukc21@gmai.com 9806259020, 9847662758
अनुपमा श्रेष्ठ सव इन्जिनियर पूर्वाधार शाखा anupamastha66@gmail.com 9825520354
चेतन बुढा मगर सहायक पाचौँ योजना तथा अनुगमन शाखा chetanbm52@gmail.com ९८४४९२८६९१/९८१०१९६९६२
विशाल पुन मगर ना.प्र.स कृषि ईकाइ bishalpunmagar222@gmail.com 9813608696
टेक बहादुर बुढाथोकी प्रा.स. शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा tekbahadurbudhathoki595@gmail.com 9813345810
चन्द्र बहादुर सुनार कम्प्युटर अपरेटर अध्यक्षको सचिवालय chandra.cb63@gmail.com 9823571044
धनिषा पुन मगर स.म.वि.नि. महिला बालबालिका तथा समाज कल्यान इकाई pundhanisha39@gmail.com 9829527368
राम रोका मगर सहायक कम्प्यूटर अपरेटर सूचना तथा अभिलेख शाखा rascalramroka@gmail.com ९८०३०९६७४१
बामदेव गौतम खा.पा.स.टे. भौतिक तथा पूर्वाधार विकास शाखा gautambamdev17@gmail.com 9810866424
साकार विष्ट MIS अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना सुढृढीकण आयोजना(SSSPCR) bistasarika295@gmail.com 9809832004
नारायण ओली नायव पशु सेवा प्राविधिक पशु सेवा शााखा lsc.nepal2075@gmail.com 9810952374
राजकुमार रोकामगर सव इन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र rmagar.ess@gmail.com 9818177208
भुपेन्द्र शाही ना.प्र.स्वा.प्रा सामाजिक विकास ईकाइ shahibhupendra272@gmail.com 98115553272
शिखर विश्वकर्मा ना.प्र.स ९८०६२९११२५
सपना बुढा उद्यम सहजकर्ता rokasapana46@gmail.com 9809591383
एलिसा सुनार पोषण स्वयमसेवक पोषण इकाई alishasunar541@gmail.com ९८१०९८७१३६
अमृता रोका क्षेत्री ना.प्र.स्वा.प्रा पशु शाखा amritarokamagar135@gmail.com 9829545913
सरिता श्रेष्ठ प्रा.स. कृषि सेवा इकाई sarita.jvf@gmail.com 9809834032
विकास गौतम उद्यम सहजकर्ता उद्यम विकास केन्द्र bikashgautam219@gmail.com 9809591383
ओक बहादुर कामी कार्यालय सहयोगी लेखा तथा प्रशासन शाखा okbahadur.19@gmail.com ९८०९७९०४०७
तेज बहादुर रोका पाले बगैचे 9810965477
ललिता ओली पाले बगैचे प्रसान / अनुगमन olilalita2051@gmail.com 9809812772

Pages