FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
देविलाल वि.क. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुमे गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय bdebi70@gmail.com 9851199476
उपेन्द्र यादव ज.स्वा.नि. सामाजिक तथा आर्थिक विकास (स्वास्थ्य शाखा) uyadav501@gmail.com 9809889765 9847981037 9762527140
गणेश ओली लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन इकाई ganesholi2008@gmail.com 9809798884
प्रेम प्रसाद भट्टराई सूचना अधिकारी / अधिकृत छैटौं (प्रशासन) प्रशासन prembhattrai610 @gmail.com 9762527120 9869331333 9746930906
जनक ‍ओली सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा अभिलेख केन्द्र janakoli19@gmail.com ९८४४९७२०६६ ९८०९७५४६६७ 9762527190
कौशल कुमार तिवारी शिक्षा अधिकृत (छैटौ) शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा kaushalkumartiwari7@gmail.com 9815503242 9762527130
स्वतन्त्र राज चौधरी कृषि प्रसार अधिकृत कृषि सेवा केन्द्र swatantra.phase@gmail.com 9822823826 9762527160
विनोद वि.क. रोजगार संयोजक(शाखा अधिकृत) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम rzbinod@gmail.com 9851211442
संजिव खड्का ज.स्वा.नि. सामाजिक तथा आर्थिक विकास (स्वास्थ्य शाखा) sanjibkhadka2050@gmail.com 9812827249 9762527141
सन्तोष घर्ति मगर सव इन्जिनियर भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण व्यावस्थापन शाखा santoshgm051@gmail.com 9813857804 9861618851 9762527150
चेतन बुढा मगर सहायक पाचौँ योजना तथा अनुगमन शाखा chetanbm52@gmail.com ९८४४९२८६९१/९८१०१९६९६२ 9762527121
विजय बाँठामगर सहायक पाचौ लेखा आर्थिक प्रशासन इकाई bmbijaya2056@gmail.com 9818124988 9762527132
सुन्दर प्रसाद उपाध्याय आ.ले.प. आर्थिक प्रशासन इकाई sundarprasadupadhayaya2055@gmail.com 9825592920 9762527172 9864725374
विर बहादुर के.सी कम्प्युटर अपरेटर सूचना तथा अभिलेख केन्द्र birukc21@gmai.com 9806259020, 9847662758 9762527122
टेक बहादुर बुढाथोकी प्रा.स. शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा tekbahadurbudhathoki595@gmail.com 9813345810 9762527131
लोकेन्द्र ओली सहायक पाचौँ योजना तथा अनुगमन शाखा olilokendra75@gmail.com 9864477580
बामदेव गौतम खा.पा.स.टे. भौतिक तथा पूर्वाधार विकास शाखा gautambamdev17@gmail.com 9810866424 9762527142
गंग बुढथापा पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु शाखा gangabudthapa9@gmail.com 9841086186
विशाल पुन मगर ना.प्र.स कृषि ईकाइ bishalpunmagar222@gmail.com 9813608696 9762527161
नारायण ओली नायव पशु सेवा प्राविधिक पशु सेवा शााखा lsc.nepal2075@gmail.com 9813452118 9868608723 9762527170
राम रोका मगर सहायक कम्प्यूटर अपरेटर सूचना तथा अभिलेख शाखा rascalramroka@gmail.com 9809561652
चन्द्र बहादुर सुनार प्रा.स. रोजगार सेवा केन्द्र chandra.cb63@gmail.com 9823571044 9762527181
धनिषा पुन मगर स.म.वि.नि. महिला बालबालिका तथा समाज कल्यान इकाई pundhanisha39@gmail.com 9829527368 9762527152
मोहन कुमार डाँगी प्रा.स. कृषि सेवा इकाई mohankumardangi17@gmail.com 9847861329
साकार विष्ट MIS अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना सुढृढीकण आयोजना(SSSPCR) bistasarika295@gmail.com 9809832004 9762527191
भुपेन्द्र शाही ना.प्र.स्वा.प्रा सामाजिक विकास ईकाइ shahibhupendra272@gmail.com 98115553272 9762527171
सुनिल बुढा मगर सव इन्जिनियर प्रधानमन्त्री रोजगार सेवा केन्द्र sunilsahayatrib@gmail.com 9868698667
शिखर विश्वकर्मा ना.प्र.स ९८०६२९११२५ 9762527162
सपना बुढा उद्यम सहजकर्ता rokasapana46@gmail.com 9809591383
एलिसा सुनार पोषण स्वयमसेवक पोषण इकाई alishasunar541@gmail.com ९८१०९८७१३६
विकास गौतम उद्यम सहजकर्ता उद्यम विकास केन्द्र bikashgautam219@gmail.com 9809591383
सरिता श्रेष्ठ प्रा.स. कृषि सेवा इकाई sarita.jvf@gmail.com 9809834032
ओक बहादुर कामी कार्यालय सहयोगी लेखा तथा प्रशासन शाखा okbahadur.19@gmail.com ९८०९७९०४०७
भरत बुढा मगर सवारी चालक भुमे गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय 9864364875
शुक्र पुन कार्यालय सहयोगी 9813547973

Pages