FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

विपन्न नागरिकलाई उपचार सिफारिश प्रणाली

विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ बमोजिम स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको विपन्न नागरिकलाई औषधी उपचार वापत आर्थिक सहायता सिफारिश समितिले सिफारिश गर्दा प्रयोग हुने फाराम तथा पत्रको व्यवस्थापन प्रणाली हो । 

यो प्रणाली कम्प्यूटर सम्बन्धी सामान्य दख्खल भएका व्यक्तिले पनि चलाउन मिल्ने गरी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा तयार गरिएको छ । यसलाई डाउनलोड गरी कम्प्यूटरमा सेभ गरी Data Entry Sheet मा आवश्यक सूचना प्रविष्ट गरेपछि समितिको बैठकको निर्णय र सिफारिश पत्र स्वतः तयार हुन्छ । 

डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । 

or copy this link and paste on your browser.

http://bhumemun.gov.np/sites/bhumemun.gov.np/files/HFMIS.xlsx

आर्थिक वर्ष: